Prof. dr hab. inż.
Arkadiusz Wójs

Członek korespondent

Adres

Politechnika Wrocławska
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
budynek A-1, pok. 235

Konsultacje

Poniedziałekgodz. 0900 - 1100
Wtorekgodz. 0900 - 1100
Funkcje z wyboru

+48 71 320 31 92
+48 607 234 798
arkadiusz.wojs@pwr.edu.pl
Tematyka badań

Tematyka badań

 • fizyka teoretyczna materii skondensowanej, efekty topologiczne
 • zjawiska kolektywne w niskowymiarowych układach elektronowych
 • ciecze kwantowe, kwantowe zjawisko Halla, teoria złożonych fermionów
 • enionowa i nieabelowa statystyka kwantowa, topologiczny komputer kwantowy
 • kompleksy ekscytonowe w układach niskowymiarowych, magneto-optyka, triony
 • grafen, nanostruktury węglowe, kryształy dwuwymiarowe

Kariera naukowa

 • Profesor – nauki fizyczne (13.01.2009)
  • Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
 • Doktor habilitowany – fizyka ciała stałego (21.02.2002)
  • Własności optoelektroniczne nieściśliwej cieczy elektronowej Laughlina
  • Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
 • Doktor – fizyka fazy skondensowanej (6.06.1997)
  • Struktura elektronowa półprzewodnikowych kropek kwantowych
  • Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
 • Magister – fizyka ciała stałego (23.06.1995)
  • Kropki kwantowe
  • Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Zatrudnienie i staże

 • Politechnika Wrocławska, Katedra Fizyki Teoretycznej (od 2014)
  • obecnie profesor, kierownik katedry, dziekan wydziału, przewodniczący rady dyscypliny
 • Politechnika Wrocławska, Instytut Fizyki (1997-2014)
  • kolejno: adiunkt, profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny; prodziekan
 • National Research Council, Kanada (1995-1996)
  • krótkie staże doktorskie
 • University of Tennessee, USA (1997-2000)
  • staż podoktorski
 • University of Tennessee, USA (2000-2008; 2-4 miesiące/rok)
  • profesor wizytujący
 • University of Cambridge, Wielka Brytania (2008-2010)
  • stypendium Marie Curie
 • Krótkie wizyty (staże/konsultacje/wykłady), m.in.:
  • Grenoble High Magnetic Field Laboratory, Universität Hamburg, Technische Universität Dortmund, Leibnitz Universität Hannover, Universität Regensburg, Los Alamos National Laboratory, Akademia Nauk Republiki Czeskiej

Granty

2 projekty Unii Europejskiej „Marie Curie”

Intra-European Fellowship, University of Cambridge, UK (2008-2010)
Opto-electronic properties of graphene and other carbon nanostructures

Career Integration Grant, Politechnika Wrocławska (2011-2014)
Exotic quantum phases in graphene and other modern nanomaterials - physical foundation for quantum information technology

Subsydium profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej „Mistrz”

FNP-MISTRZ, 300 000 zł (2013-2015)
Magneto-optyka nanostruktur półprzewodnikowych z nośnikami o spinie 3/2 (pod kątem zastosowań w przetwarzaniu informacji kwantowej)

Kilka projektów KBN/MNiSW/NCN, m.in.

NCN-OPUS, 1 235 000 zł (2012-2014)
Badania własności topologicznych silnie skorelowanych układów elektronowych pod kątem zastosowań w przetwarzaniu informacji kwantowej

NCN-MAESTRO, 3 733 160 zł (15.05.2015-14.05.2020)
Efekty topologiczne w zaawansowanych strukturach niskowymiarowych

Współpraca

 • Jainendra K. Jain (Pennsylvania State University, USA)
 • Nigel R. Cooper, Gunnar Möller (University of Cambridge, UK)
 • Steven H. Simon (University of Oxford, UK)
 • John J. Quinn (University of Tennessee, USA)
 • Pawel Hawrylak (University of Ottawa, Canada)
 • Csaba Tőke (University of Pécs, Hungary)
 • Sudhansu Sekhar Mandal (Indian Association for the Cultivation of Science)
 • Ganesh Jaya Sreejith (NORDITA, Sweden)
 • Devrim Güçlü (Izmir Institute of Technology, Turkey)
 • Marek Potemski (CNRS High Magnetic Field Laboratory, France)
 • Manfred Bayer, Dmitri Yakovlev (Technical University of Dortmund, Germany)
 • Daniela Pfannkuche (University of Hamburg, Germany)
 • Karel Vyborny (Academy of Sciences, Czech Republic)
 • Rolf Haug (Leibnitz University of Hannover, Germany)
 • Dirk Reuter, Andreas D. Wieck (Ruhr Universität Bochum, Germany)
Funkcje z wyboru

Organizacje naukowe
Funkcje z wyboru

 • Polska Akademia Nauk (członek korespondent)
 • Academia Europaea (członek)
 • Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne na Politechnice Wrocławskiej (przewodniczący)
 • Rada Naukowa Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu (członek)
 • International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP), Commission 17: Laser Physics and Photonics (członek)
 • Condensed Matter (członek komitetu redakcyjnego czasopisma)

Nagrody

 • Medal 100-lecia Polskiego Towarzystwa Fizycznego (2019)
 • Ambasador Kongresów Polskich (2018)
 • Nagroda naukowa Rektora Politechniki Wrocławskiej im. Hugona Steinhausa (2013)
 • APS Outstanding Referee – Physical Review, Physical Review Letters, Reviews of Modern Physics (2013)
 • Subsydium Profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej „Mistrz” (2012)
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – za wybitne osiągnięcie naukowe w kategorii badań podstawowych (2011)
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Fizycznego im. Wojciecha Rubinowicza (2008)
 • Stypendium Marie Curie w ramach 7 Programu Ramowego UE (2008)
 • Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej (2004)
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów – za habilitację (2003)
 • Nagroda Wydziału III Polskiej Akademii Nauk im. Stefana Pieńkowskiego (2002)
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – za doktorat (1998)
 • Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1997)
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Fizycznego im. Arkadiusza Piekary – za magisterium (1996)